Slide
Slide

RSS
جستجو در بلاگ
دسته بندی
سیاسی
دسته : سیاسی

نویسنده: مسئول فنی در ۱۱ فروردين ۱۳۹۳    [ آخرین به روزرسانی در ۲۹ فروردين ۱۳۹۳ ]

انسان در مقابل آنچه در اطرافش می گذرد، خط مشی می گیرد و سیاست ورزی می کند. آن را گاهی هماهنگ با مقاصد خود می بیند و همراه می شود، در مقابل خود می بیند و موضع می گیرد. گاهی تسلیم می شود و  همرنگ می شود. از قبل موضع موافق یا مخالف دارد، مسئول وآگاه با آن برخورد و در راستای اهداف خود آن را تکمیل و هدایت می کند. بی تفاوت از کنار آن می گذرد و خیال می کند برایش فرقی نمی کند. هر کدام از ما ممکن است، یکی از خط مشی های فوق را بکار گیریم.انسان چه بخواهد یا نخواهد، آنچه در عالم اتفاق می افتد، در زندگی او اثر دارد...

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۱۱ فروردين ۱۳۹۳   

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۱۱ فروردين ۱۳۹۳   

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۱۱ فروردين ۱۳۹۳   

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۱۱ فروردين ۱۳۹۳   

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۱۱ فروردين ۱۳۹۳   

ادامه مطلب