Slide
Slide

RSS
جستجو در بلاگ
دسته بندی
اقتصادی
اتاق فکر مجازی نظام اقتصادی مطلوب
دسته : اقتصادی
اتاق فکر مجازی نظام اقتصادی مطلوب

نویسنده: مسئول فنی در ۰۶ فروردين ۱۳۹۳    [ آخرین به روزرسانی در ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ]

نیازها و خواسته هاانسان با نیازهایش متولد و به محض درک محیط بیرون خواسته هایش شروع به شکل گرفتن می کند. انسان ها در تامین نیازها و خواسته های خود با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. تعدادی قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند و عده ای به آسانی به خواسته های خود می رسند. این نوشته به بررسی نظام های اقتصادی جهت تامین نیازها و خواسته های انسان می پردازد... 

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۰۶ فروردين ۱۳۹۳    [ آخرین به روزرسانی در ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ]

Team Work Knowledgeاقتصاد مقاومتی، خلاف اقتصاد لرزان و بی ثبات است، که غالب مردم ما با زبان های مختلف از آن گله دارند. اقتصاد بی ثباتی که با میل افراد سودجو و حریص، آرامش مردم را از آن ها می گیرد. اقتصاد آسیب پذیری که طمع بیگانگان را زیاد می کند. در این نوشته ضمن ارائه راه حل جهت اجرای اقتصاد مقاومتی، به  آفت هایی که آن را تهدید می کند، اشاره شده است.

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۰۶ فروردين ۱۳۹۳    [ آخرین به روزرسانی در ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ]

پیشگامان خصوصی سازی در سراشیب و ما در عطش خصوصی سازیخصوصی سازی
" انتقال بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی به منظور افزایش کارآیی و رقابت پذیری بر اساس اعتماد به رفتار بازار" یک تعریف ساده و در عین حال جامع از خصوصی سازی است. دلایل متفاوتی را برای این انتقال می توان از میان تعاریف مختلف استخراج کرد. بعضی مانند "پیتر" رقابت و کارآیی و افرادی چون "بسلی و لیتل چایلد" افزایش نقش بازار و "دیتر باس" نشانه تعالی فرهنگ سرمایه داری و "شوارتز" زمینه تحول اقتصادی می دانند. بعضی هم مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دستور "انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه‏های اقتصادی از دولت‏ به بخش خصوصی‏" می دهند.

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۰۶ فروردين ۱۳۹۳   

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۰۳ اسفند ۱۳۹۲    [ آخرین به روزرسانی در ۲۸ فروردين ۱۳۹۳ ]

خصوصی سازی نیروی انسانی ( نیروهای شرکتی ) :نیروهای شرکتی - خصوصی سازی
در مورد مزایا و معایب خصوصی سازی و آماده نبودن شرایط آن در ایران نوشتیم. این نوشته در مورد یک بهره کشی واضح از نیروهای انسانی است، که نیاز به سرمایه گذاری و مدیریت هوشمند پیمانکار خصوصی ندارد. هرچند دولت دهم سعی فراوانی در جهت اصلاح آن داشت، اما موفقیت  چندانی بدست نیاورد.

ادامه مطلب