Slide
Slide

ریزپردازنده و زبان اسمبلی AVR
آموزش
دسته : ریزپردازنده و زبان اسمبلی AVR
آموزش

نویسنده: مسئول فنی در ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳      [ 3 نظر ][ آخرین به روزرسانی در ۰۴ تير ۱۳۹۳ ]

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳    [ آخرین به روزرسانی در ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ ]

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳    [ آخرین به روزرسانی در ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ ]

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳      [ 3 نظر ][ آخرین به روزرسانی در ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ ]

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۰۲ اسفند ۱۳۹۲      [ 3 نظر ][ آخرین به روزرسانی در ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ ]

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۰۲ اسفند ۱۳۹۲    [ آخرین به روزرسانی در ۰۲ اسفند ۱۳۹۲ ]

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۲۵ بهمن ۱۳۹۲      [ 8 نظر ][ آخرین به روزرسانی در ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ]

ریز نمرات تمرین - امتحان عملی (2/5 نمره ) و سه آزمون و امتحان پایان ترم اعلام شد.

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۲۵ بهمن ۱۳۹۲    [ آخرین به روزرسانی در ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ]

 نمرات نهایی ریزپردازنده ترم دوم 93-92 اعلام شد.

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۲      [ 3 نظر ][ آخرین به روزرسانی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ ]

تمرین در مورد نحوه استفاده از تایمر

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۲    [ آخرین به روزرسانی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ ]

تمرین RESET و انواع پالس ساعت در AVR و WDT

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۲    [ آخرین به روزرسانی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ ]

چند تمرین در مورد کی بورد خطی و ماتریسی و نمایشگرهای LED ، هفت قسمتی و LCD

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۲    [ آخرین به روزرسانی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ ]

چند تمرین در مورد فعال و غیر فعال کردن، بردار وقفه و پیکربندی وقفه های خارجی در این بخش آمده است.

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۲    [ آخرین به روزرسانی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ ]

چند سؤال و برنامه جهت آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه خواندن و نوشتن در حافظه ها و پورت های AVR در این قسمت آمده است.

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۲    [ آخرین به روزرسانی در ۰۳ اسفند ۱۳۹۲ ]

در این بخش چند سؤال در مورد حافظه های FlashROM و SRAM و EEPROM و پورت های AVR آمده است. چنانچه در مورد سؤال ها نظری دارید و یا سؤال دیگری را برای یادگیری مفید می دانید، از قسمت ارسال نظر بفرستید.

ادامه مطلب