Slide
Slide

پروژه و کارآموزی
مراحل اجرای یک پروژه
دسته : پروژه و کارآموزی
مراحل اجرای یک پروژه

نویسنده: مسئول فنی در ۲۶ مرداد ۱۳۹۵    [ آخرین به روزرسانی در ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ]

مراحل کارآموزی

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۰۳ اسفند ۱۳۹۲      [ 6 نظر ][ آخرین به روزرسانی در ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ]
مراحل اجرای پروژه

ادامه مطلب

نویسنده: مسئول فنی در ۲۲ بهمن ۱۳۹۲    [ آخرین به روزرسانی در ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ]

یکی از مشکلات دانشجویان در اجرای پروژه های دانشجویی، عدم آشنایی با مراحل اجرای پروژه است. در این بخش راهنمایی های لازم جهت اجرای پروژه، تهیه گزارش نهایی و نحوه ارائه  آمده است

ادامه مطلب