Slide
Slide

تمرین : بحث اول - آشنایی با میکروکنترلر
نویسنده: مسئول فنی در
۲۴ بهمن ۱۳۹۲
[ آخرین به روزرسانی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ ]

1-1-1           حداقل 5 دستگاه مختلف که با میکروپروسسور و یا میکروکنترلر کار می کنند را نام برده و عملکرد آن ها را ترجیحاً با فلوچارت بیان کنید.
1-1-2          به نظر شما نکات مثبت و منفی در آموزش میکروپروسسور ( مانند 8088/86 ) نسبت به AVR چیست.
1-1-3          بلوک دیاگرام داخلی یک AVR را کشیده و آنچه در مورد بخشهای مختلف آن می دانید را شرح دهید.
1-1-4          فرق میکروپروسسور با میکرو کنترلر چیست.
1-1-5          نام میکروکنترلر از کجا آمده است. شرح دهید.
1-1-6          به نظر شما اگر یک دانشجو به هر دلیل منطقی یا غیر منطقی در کلاس شرکت نکند. برای حضور در جلسه بعد چه باید بکند.
1-1-7          به نظر شما اگر یک نفر بخواهد آرایشگر یا نجار یا تعویض روغنی شود چند ساعت باید شاگردی کند. از حداقل سه نفر که شغلشان این است بپرسید و بر اساس پاسخ آن ها جواب دهید.

نظرات کاربران
نظری ارسال نشده است.
نظر بدهید

ایمیل شما پنهان می ماند.