Slide
Slide

تمرین : بحث دوم - حافظه ها و پورت های AVR
نویسنده: مسئول فنی در
۲۴ بهمن ۱۳۹۲
[ آخرین به روزرسانی در ۰۳ اسفند ۱۳۹۲ ]

2-1-1          سه نوع حافظه AVR را نام برده، تفاوت ساختاری و کاربرد هر کدام را بنویسید.
2-1-2          ساختار حافظه برنامه و نقش هر قسمت را بیان کنید.
2-1-3         چگونه اندازه بخش بوت را می توان تعیین کرد.
2-1-4         چگونه می توان کاری کرد که میکروکنترلر پس از Reset از قسمت بوت شروع به اجرا کند.
2-1-5         رجیسترهای عمومی را نام ببرید. نقش آن ها را در برنامه نویسی بگویید.
2-1-6          آیا رجیسترهای عمومی در آدرس دهی نیز نقشی دارند. شرح دهید.
2-1-7         نقش رجیسترهای I/O در میکروکنترلر چیست.
2-1-8         فرق بین Pull Up , Tri-State در تنظیمات پورت ها چیست.
2-1-9          کاربرد حافظه RAM داخلی  چیست. از کجا شروع می شود.
2-1-10        حافظه RAM خارجی در چه میکروکنترلرهایی وجود دارد.
2-1-11        از کجا می توان فهمید که یک میکروکنترلر حافظه RAM خارجی دارد.
2-1-12       مدار سخت افزاری برای داشتن RAM خارجی را بکشید.
2-1-13       اگر دو یا چند حافظه RAM خارجی داشته باشیم. مدار دیکدر آن ها چگونه است
2-1-14       زمانبندی خواندن و نوشتن حافظه     SRAM را کشیده و توضیح دهید.
2-1-15       اثر Wait State در زمانبندی خواندن و نوشتن حافظه SRAM خارجی چیست.
2-1-16       چگونه می توان AVR را برای داشتن RAM خارجی پیکربندی کرد. مراحل آن را به ترتیب بیان کنید.
2-1-17       چهار حالت تنظیم Wait State را برای حافظه خارجی شرح دهید.
2-1-18       هدف از External Memory High Mask   چیست.
2-1-19       کاربرد حافظه  EEPROM چیست.
2-1-20       فرق حافظه EEPROM  با SRAM  چیست.
2-1-21       مراحل خواندن از EEPROM   را به ترتیب بیان کنید
2-1-22       مراحل نوشتن در EEPROM  را به ترتیب بیان کنید.
2-1-23      مدت زمان خواندن و نوشتن EEPROM  به طور تقریبی چقدر است.
2-1-24      در نوشتن و خواندن از EEPROM  به چه نکته ای باید توجه کرد.
2-1-25      نقش پورت ها در AVR چیست.
2-1-26       میکروکنترهای Mega32 و Mega128 هر کدام چه پورت هایی و چند پایه I/O دارند.
2-1-27      سه رجیستر مرتبط با هر پورت را نام ببرید.
2-1-28      نقش رجیستر DDR چیست.
2-1-29       مقدار اولیه رجیستر DDR  پس از Reset کردن AVR چیست؟ آیا اگر غیر از این باشد چه مشکلی ممکن است پیش آید.
2-1-30       آیا می توان تعدادی از پایه های یک پورت را ورودی و تعدادی را خروجی تعریف کرد. چگونه؟ فایده اینکار چیست.
2-1-31        نقش رجیستر PORT چیست؟
2-1-32      مقدار اولیه رجیستر PORT  پس از Reset کردن AVR چیست؟
2-1-33      نقش رجیستر PIN چیست؟
2-1-34      آیا می توان در رجیستر PIN نوشت. چرا ؟
2-1-35      مقدار اولیه رجیستر PIN  پس از Reset کردن AVR چیست؟
2-1-36      Pull Up کردن یک پایه چیست؟
2-1-37      چرا برخی وقت ها پایه های ورودی را Pull Up می کنیم؟ اگر Pull Up نکنیم چه مشکلی پیش می آید.
2-1-38      برای Pull Up کردن یک پایه چه باید کرد.
2-1-39      چرا پایه های خروجی را Pull Up نمی کنند. چه اشکالی دارد.
2-1-40       اگر ما یک پایه ورودی را به طور اشتباه خروجی تعریف کنیم. چه مشکلی پیش می آید.
2-1-41       امکان خواندن از رجیسترهای PORT و DDR چه کاربردهایی می تواند داشته باشد.

 

 

نظرات کاربران
نظری ارسال نشده است.
نظر بدهید

ایمیل شما پنهان می ماند.