Slide
Slide

تمرین : بحث ششم- بازنشانی RESET و پالس ساعت
نویسنده: مسئول فنی در
۲۴ بهمن ۱۳۹۲
[ آخرین به روزرسانی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ ]

 سؤال  :

6-1-1          پنج نوع بازنشانی را نام برده و شرح دهید.
6-1-2          زمانبندی بازنشانی خارجی را کشیده و شرح دهید. نقش tTOUT  چیست.
6-1-3         کاربرد بازنشانی Brownout چیست.
6-1-4         در بازنشانی Brownout چرا VBOT-   با  VBOT+  فرق می کند.
6-1-5         بازنشانی Brownout چگونه فعال می شود و سطح ولتاژ چگونه تعیین می گردد.
6-1-6          کدام نوع از بانشانی ها در کامپیوترهای معمولی وجود ندارد.
6-1-7         کاربرد بازنشانی Watchdog چیست.
6-1-8         دو روش فعال کردن WDT چیست. آیا در تمام AVR ها این دو روش وجود دارد.
6-1-9          برای  داشتن بازنشانی Watchdog چه تنظیماتی را انجام داد.
6-1-10        تنظیم زمان بازنشانی در Watchdog چگونه انجام می شود.
6-1-11        آیا زمان بازنشانی WDT به فرکانس پالس کلاک AVR بستگی دارد. چرا؟
6-1-12       زمان باز نشانی  Watchdog را چگونه تعیین می کنند.
6-1-13       برای اینکه Watchdog  میکرو را ری ست نکند، برنامه نویس چه باید بکند.
6-1-14       پالس ساعت AVR برای چه مواردی استفاده می شود؟
6-1-15       پالس ساعت AVR به چه روش هایی ایجاد می شود؟
6-1-16       فرق نوسان ساز کریستال خارجی و نوسان ساز RC خارجی چیست؟
6-1-17       انتخاب منابع مختلف پالس ساعت چگونه انجام می شود؟
6-1-18       تاخیر اضافی از زمان Reset  چیست و چرا در تنظیم پالس ساعت AVR  باید به آن توجه کرد؟
6-1-19       زمان بالا آمدن (Start-up Time) چیست و چرا در تنظیم پالس ساعت AVR  باید به آن توجه کرد؟
6-1-20       فرکانس های نامی پالس ساعت AVR در حالت نوسان ساز کالیبره شده داخلی چه هستند.
6-1-21       چگونه می توان فرکانس های دیگری غیر از فرکانس های نامی پالس ساعت AVR در حالت نوسان ساز کالیبره شده داخلی داشت؟
6-1-22       حداکثر تغییر در فرکانس های نامی پالس ساعت AVR در حالت نوسان ساز کالیبره شده داخلی چقدر ابید باشد، تا در نوشتن در حافظه EEPROM یا Flash مشکلی پیش نیاید.
6-1-23       

برنامه نویسی  :

6-2-1          برنامه ای بنویسید که WDT میکروکنترلر با تایمر نگهبان  25ms کار کند. ( تغذیه میکروکنترلر را +5v بگیرید.)
6-2-2         برنامه ای بنویسید که WDT میکروکنترلر را غیر فعال کند.

نظرات کاربران
نظری ارسال نشده است.
نظر بدهید

ایمیل شما پنهان می ماند.