Slide
Slide

تمرین : بحث چهارم - سنسورها
نویسنده: مسئول فنی در
۱۷ اسفند ۱۳۹۲
[ آخرین به روزرسانی در ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ ]

1- موقعیت یک آنتن را با استفاده از یک پتانسومتر به عنوان سنسور موقعیت بدست آورید. ( مدار آن را کشیده و ایده خود را شرح دهید.)

2- سرعت و جهت باد را با یک دیسک پالسی به دست آورید.( مدار آن را کشیده و ایده خود را شرح دهید.)

3- سرعت و جهت باد را با یک دیسک استاتیک دست آورید.( مدار آن را کشیده و ایده خود را شرح دهید.)

4- با داشتن خروجی های VA و VB در یک سنسور LVDT برنامه اندازه گیری فاصله طولی رابنویسید.( مدار آن را کشیده و ایده خود را شرح دهید.)

5- فاصله تا یک مانع را با سنسور اولتراسونیک اندازه گیری کنید. برای فرستنده یک قطار پالس 10 تایی 40 کیلوهرتز بفرستید و برنامه گیرنده را بنویسید. ( مدار آن را کشیده و ایده خود را شرح دهید.)

6- برنامه اندازه گیری دمای 4 نقطه را با سنسور LM35 بنویسید. دما این چهار نقطه را هر 15 دقیقه و به مدت یک هفته در بافر ذخیره کنید. ( مدار آن را کشیده و ایده خود را شرح دهید.)

7- برنامه اندازه گیری دما به کمک سنسور SMT160  را بنویسید. ( مدار آن را کشیده و ایده خود را شرح دهید.)

8- برنامه اندازه گیری دمای 4 نقطه با LM75 را بنویسید. دما این چهار نقطه را هر 15 دقیقه و به مدت یک هفته در بافر ذخیره کنید.( مدار آن را کشیده و ایده خود را شرح دهید.)

 

نظرات کاربران
نظری ارسال نشده است.
نظر بدهید

ایمیل شما پنهان می ماند.