Slide
Slide

تمرین : بحث پنجم - مدارهای درایور
نویسنده: مسئول فنی در
۱۷ اسفند ۱۳۹۲
[ آخرین به روزرسانی در ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ ]

در تمرین های زیر مدار مسئله را به طور کامل بکشید. ایده برنامه خود را در چند سطر ابتدا بیان کنید. برنامه خود را نیز خط به خط توضیح دهید.

1- برنامه درایو یک موتور DC با روش PWM با ترانزیستور BJT را بنویسید. ولتاژ موتور 12V و جریان آن 2A است. مدار آن را کشیده و ترانزیستور مناسب را انتخاب کنید. برای کنترل موتور چهار دکمه روشن، خاموش، افزایش سرعت و کاهش سرعت در نظر بگیرید.

2- برنامه درایو یک موتور DC با روش PWM با ترانزیستور MOSFET را بنویسید. ولتاژ موتور 12V و جریان آن 2A است. مدار آن را کشیده و ترانزیستور مناسب را انتخاب کنید.برای کنترل موتور چهار دکمه روشن، خاموش، افزایش سرعت و کاهش سرعت در نظر بگیرید.

3- برنامه حرکت چپگرد و راستگرد یک موتور DC را با پل بنویسید. برای کنترل موتور چهار دکمه روشن، خاموش، افزایش سرعت و کاهش سرعت در نظر بگیرید.

4- یک موتور DC را با L298 درایو کنید. موتور 12V و 2A است. برای کنترل موتور چهار دکمه روشن، خاموش، افزایش سرعت و کاهش سرعت در نظر بگیرید. برنامه را بگونه ای بنویسید چنانچه جریان موتور بیش از 1.8A شد، بیت PA0 را یک کند.

5- روشنایی یک لامپ رشته ای را بین 0 تا 100 درصد به کمک ترایاک کنترل کنید.

نظرات کاربران
نظری ارسال نشده است.
نظر بدهید

ایمیل شما پنهان می ماند.