Slide
Slide

تمرین : بحث هفتم - مدار های واسط سریال
نویسنده: مسئول فنی در
۱۷ اسفند ۱۳۹۲
[ آخرین به روزرسانی در ۰۹ فروردين ۱۳۹۳ ]

سؤال ها :
7-2-1 سطوح ولتاژی RS232 را کشیده و با TTL مقایسه کنید.
7-2-2 رابط مبدل TTL به RS232 و  برعکس آن را کشیده و به طور مختصر توضیح دهید.
7-2-3 رابط مبدل TTL به RS485 و  برعکس آن را کشیده و به طور مختصر توضیح دهید.
7-2-4 ساختار ارتباط 4 میکروکنترلر را به روش RS485 بکشید.
7-2-5 مزایا و معایب ارتباط سریال RS232 و RS485 را بیان کنید.
7-2-6 آیا می توان 3 میکروکنترلر را به روش RS232 جهت تبادل دو طرفه به هم متصل کرد.
7-2-7 اگر در یک پروژه مجبور شدید 4 میکروکنترلر را جهت تبادل دو طرفه به هم متصل کنید. چه می کنید. اشکال این کار چیست؟ ( روش زنجیری )
7-2-8  فریم های مختلف ارسال داده و فرمان در پروتکل پروفی باس را کشیده و نقش هر قسمت را بیان کنید.

 

برنامه ها:
7-3-1  برنامه ارسال 200 بایت داده به روش آسنکرون، با پاریتی فرد و یک بیت توقف را به روش سرکشی بنویسید. فرکانس سیستم را 8MHz بگیرید. درصد خطای فرکانس را ابتدا بدست آورید.
7-3-2  برنامه ارسال 200 بایت داده به روش آسنکرون، با پاریتی فرد و یک بیت توقف را به روش اینتراپتی بنویسید. فرکانس سیستم را 8MHz بگیرید. درصد خطای فرکانس را ابتدا بدست آورید.
7-3-3  برنامه دریافت داده های تمرین 1-3-7 را به روش سرکشی بنویسید. چنانچه داده ای به طور غلط رسید، به جای آن علامت ? بگذارید.
7-3-4  برنامه دریافت داده های تمرین 2-3-7 را به روش اینتراپتی بنویسید. چنانچه داده ای به طور غلط رسید، به جای آن علامت ? بگذارید.
7-3-5 برنامه ارسال داده های تمرین 1-3-7 را با استفاده از پروتکل پروفی باس بنویسید.
7-3-6 برنامه دریافت داده های تمرین 5-3-7 را با توجه به پروتکل پروفی باس بنویسید.

نظرات کاربران
. :    
۲۶ آذر ۱۳۹۳
۲۶ آذر ۱۳۹۳
سلام خسته نباشید مبحث پروفی باس در کتاب هست؟ کدام قسمت کتاب؟ مرسی
۳۰ آذر ۱۳۹۳
مسئول فنی :

خیر ، بهترین منبع اینترنت است.نظر بدهید

ایمیل شما پنهان می ماند.