Slide
Slide

یادآوری
نویسنده: مسئول فنی در
۲۱ بهمن ۱۳۹۵
[ آخرین به روزرسانی در ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ]


Complex Numbers

Complex Numbers

series

Euler

عدد e یک عدد گنگ است؛ یعنی کسری ازاعداد صحیح نیست. e  عددی بین 2 و 3 و برابر با : ۲٫۷۱۸۲۸۱۸۲۸۴۵۹۰۴۵۲۳۵۳۶۰۲۸۷۴۷۱۳۵۲۶۶۲۴۹۷۷۵۷۲۴۷۰۹۳۶۹۹۹۵

series

یاد آوری مفهوم انتگرال و مشتق :
Integral and Derivative
یادآوری انتگرال چند تابع ( در بدست آوردن سری فوریه و تبدیل فوریه به آن نیاز پیدا می کنید )
 Integral

 

 

 

نظرات کاربران
نظری ارسال نشده است.
نظر بدهید

ایمیل شما پنهان می ماند.