Slide
Slide

سری فوریه
مفهوم و کاربرد سری فوریه
دسته : سری فوریه
مفهوم و کاربرد سری فوریه

نویسنده: مسئول فنی در ۱۴ اسفند ۱۳۹۱      [ 133 نظر ][ آخرین به روزرسانی در ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ ]

وقتی بچه بودیم، از کنار هم گذاشتن تکه های کوچک، شکل های مختلف می ساختیم. اگر زرنگ بودیم، وقتی  به مستطیل نیاز لگو سری فوریداشتیم و لگو مستطیل را نداشتیم. مثل شکل زیر با دو مثلث قائم الزاویه یک مربع و با دو تا مربع یک مستطیل می ساختیم. می توانستیم لوزی یا ذوزنقه هم با مثلث بسازیم. خلاصه مثلث، پایه ی تمام شکل های ما بود.

ادامه مطلب