Slide
Slide

پروژه و کارآموزی
مراحل اجرای یک پروژه
دسته : پروژه و کارآموزی
مراحل اجرای یک پروژه

نویسنده: مسئول فنی در ۲۲ بهمن ۱۳۹۲    [ آخرین به روزرسانی در ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ]

یکی از مشکلات دانشجویان در اجرای پروژه های دانشجویی، عدم آشنایی با مراحل اجرای پروژه است. در این بخش راهنمایی های لازم جهت اجرای پروژه، تهیه گزارش نهایی و نحوه ارائه  آمده است

ادامه مطلب